Jeg har klart å slette hentemeldingen, kan dere sende en ny SMS til meg?